O nama

Inicijativa „I JA SE PITAM“ okuplja građane raznih struktura i struka

 

Ciljevi udruženja su:

 

  • Uspostavljanje principa odgovornosti u društveno političkom životu
  • Podsticanje i promocija transparentnosti organa vlasti i političkih aktera
  • Edukacija i jačanje građanskog aktivizma
  • Promocija vrednosti demokratskog društva i ljudskih prava
  • Podsticanje pozitivnog društvenog, političkog i ekonomskog ambijenta u zajednici
  • Promocija zdravog pravnog sistema
  • Osnaživanje demokratskih institucija
  • Borba protiv korupcije
  • Briga o životnoj sredini
  • Promocija evropskih standarda