Najava foruma OCD „ISTOK-JUG“

13.06.2024. webmaster1 0

Udruženje građana „I Ja se Pitam“ u saradnji sa organizacijama „Proaktiv“  i „Nacionalnom koalicijom za Decentralizaciju“ iz Niša, i uz podršku Nacionalne zadužbine za Demokratiju „NED“, organizuje forum organizacija civilnog

Građanski Ritam

24.04.2024. webmaster1 0

Od Novembra 2023. udruženje građana „i Ja se Pitam“ je pokrenulo serijal podcast emisija pod nazivom „Građanski Ritam“  sa gostima iz građanskog sektora i građanskim aktivistima, u kojima se razgovara