Promotivne aktivnosti

17.05.2022. webmaster1 0

Uradili smo 5 audio džinglova i poruka koje su emitovane na Radiu Naxi 0016 i to dva sa pozivom građanima za izlazak na izbore „Zatalasaj“ i tri sa porukom građanima

Menjaj dalje – Tvoje mesto u Srbiji

13.05.2022. webmaster1 0

U organizaciji Nacionalne koalicije za decentralizaciju održana je od 5. do 8. maja aktivistička konferencija „Menjaj dalje – Tvoje mesto u Srbiji“. Konferencija je okupila aktiviste iz više od 20