Radimo

U tri javne rasprave o budžetu, a na osnovu anketiranja građana na terenu i istraživanja koja smo realizovali u tri navrata, dali smo preko 60 predloga koje treba uvrstiti u budžet, a nisu bili predviđeni nacrtom.

 

Kao jedina organizacija iz Jablaničkog okruga i jedna od tri van Beograda i Novog sada postali smo član međuministarske radne grupe za izradu akcionog plana za otvorenu upravu, u kojoj su pored organizacija građanskog sektora uključeni i predstavnici svih ministarstava Republike Srbije. Sa naše strane su pokrenuti konkretni predlozi za pojedina sistemska rešenja u cilju poboljšanja otvorene uprave i očekujemo da ti predlozi podignu nivo uključivanja građana u proces donošenja odluka, pre svega na lokalu.

 

Organizovane tribine i predavanja

Realizovane su 2 tribine na kojima je prisustvovalo po 20 građana i građanki kao direktni učesnici, sa predavačima Majom Nastić, profesorkom Ustavnog prava i Dejanom Vučetićem, profesorom Pravnog fakulteta u Nišu, na temu „Da se ja pitam, sistem građanskog učešća?“ i „Ko odlučuje i u čije ime?“

Održana su i 2 predavanja u okviru Škole Demokratije, sa temom „Šta je politika“ a prezenteri su bili članovi udruženja, Aleksandar Rangelov i Ana Volf. Posle predavanja građani su uzeli aktivno učešće u razgovoru.

 

Partnerski je organizovana ulična akcija „Građani imaju moć“ u saradnji sa NKD.

 

Održan je Iskustveni Retreat sastanak u Vrnjačkoj Banji na kome smo imali predavače Vesnu Rakić Vodinelić, Danijela Dašića i Danijelu Stepanović iz NKD. Kao deo sastanka prezentovali smo i retrospektivu rada udruženja, predavanja „SWOT Analiza“ i „Logički okvir“, a snimljen je i intervju sa Vesnom Rakić Vodinelić

 

Urađena i objavljena na našem youtube kanalu prezentacija „Decentralizacija vs Centralizacija“