Promotivne aktivnosti

17.05.2022. webmaster1 0

Uradili smo 5 audio džinglova i poruka koje su emitovane na Radiu Naxi 0016 i to dva sa pozivom građanima za izlazak na izbore „Zatalasaj“ i tri sa porukom građanima

Menjaj dalje – Tvoje mesto u Srbiji

13.05.2022. webmaster1 0

U organizaciji Nacionalne koalicije za decentralizaciju održana je od 5. do 8. maja aktivistička konferencija „Menjaj dalje – Tvoje mesto u Srbiji“. Konferencija je okupila aktiviste iz više od 20

Godišnja Skupština udruženja

13.05.2022. webmaster1 0

Dana 04.05.2022. sa pošetkom u 19:00, održana je redovna godišnja Skupština udruženja „I ja se pitam“. Na Skupštini je podnet Izveštaj o radu i finansijski izveštaj udruženja u proteklom periodu.

Osnivačka skupština Udruženja

02.12.2020. webmaster1 0

Udruženje je otvoreno za saradnju sa svim dobronamernim građanima i građankama, grupama i pojedincima, ukoliko su njihovi stavovi u skladu sa poštovanjem osnovnih ljudskih i građanskih prava i sloboda.