Građanski Ritam

24.04.2024. webmaster1 0

Od Novembra 2023. udruženje građana „i Ja se Pitam“ je pokrenulo serijal podcast emisija pod nazivom „Građanski Ritam“  sa gostima iz građanskog sektora i građanskim aktivistima, u kojima se razgovara