Godišnja Skupština udruženja

13.05.2022. webmaster1 0

Dana 04.05.2022. sa pošetkom u 19:00, održana je redovna godišnja Skupština udruženja „I ja se pitam“. Na Skupštini je podnet Izveštaj o radu i finansijski izveštaj udruženja u proteklom periodu.

Osnivačka skupština Udruženja

02.12.2020. webmaster1 0

Udruženje je otvoreno za saradnju sa svim dobronamernim građanima i građankama, grupama i pojedincima, ukoliko su njihovi stavovi u skladu sa poštovanjem osnovnih ljudskih i građanskih prava i sloboda.